banner-1
banner-sep
  • Highlighted Info :
s2002
Recruitment » Part - time
  • Cần tuyển nhân việc parttime biết sử dụng và thao tác tốt trên vi tính văn phòng làm công việc xử lý số liệu, làm viêc từ : + Ca 1 : 8h30 – 12h00 ; Ca 2 : 1h30 – 18h00 hoặc cả ngày.

{DTOOL.DBOX_TITLE}
Dong cua so